Ticho po chodníku...
Silence on the sidewalk...

Miroslav Vasil

S fotoaparátom býva ticho po chodníku. Lesom, lúkou, vodou, skalné vrchy… 

Motívom zaujme jar, motýľ, predátor… najmä zvieratá (Wildlife). 

Príde záber, príde príbeh. Tiež prídu úpravy, občas súťaž, občas  výstava  (cca 40 krajín)  občas ocenenie  (nad 35, medzinárodné).

Najvyššie vystúpil na Point Lenana (4 985m) a najnižšie tlačil pádlom čln deltou Dunaja. Na polnočné slnko čakal v Nordkappe. O lososy sa snažil  na rieke Tana  (r.1995). Do školy dochádzal 1 km pešo, potom 4 km autobusom, potom 12 km, potom 700 km… možno preto má teraz do práce 6 minút peši. Za obrázkami zašiel na Aljašku i do Indie, do Afriky tiež po Európe. Je členom FIAP (držiteľ EFIAP), PSA (držiteľ QPSA), DIPA (držiteľ HonDIPA), SFF

The sidewalk is quiet with a camera. Forest, meadow, water, rocky mountains…

Spring, butterfly, predator… especially animals (Wildlife) will attract attention.

The shot will come, the story will come. There is also a modification, sometimes a competition, sometimes an exhibition (approx. 40 countries) sometimes an award (over 35, international).

The highest he climbed was Point Lenana (4,985m) and the lowest he pushed a boat through the Danube delta with a paddle. The midnight sun was waiting in Nordkappa. She tried for salmon on the Tana River (year 1995). He walked 1 km to school, then 4 km by bus, then 12 km, then 700 km… maybe that’s why he now has a 6-minute walk to work. He went to Alaska and India, Africa and Europe to look for pictures. He is a member of FIAP (holder of EFIAP), PSA (holder of QPSA), DIPA (holder of HonDIPA), SFF.

Návrat hore